Оньсого таавар for PC and MAC

Хүсэлт Оньсогоны хариулт авах хэсгээ дахиад сайжруулбал дээр юм шиг. Зөв буруу хариулсаныг тодорхой харуулдаг болох. Шууд дараагийнх гээд яваад байхаар оролдож үзэх боломж байхгүй юм. Нэг оньсогонд 3 удаа оролддог. Дараах гэдэг товчныхоо өмнө шалгах гэдэг товч байа хэрэгтэй байх.

Оньсого таавар нь эрт дээр үеэс ард түмний дунд хүүхэд залуусын эрэгцүүлэн бодох, сэтгэх чадвар, оюун ухааныг хөгжүүлэх дасгал, зугаа наадам болж ирсэн билээ. Юмсын төстэй , эсвэл ялгаатай талыг ажиглан мэдсэний үндсэн дээр тухайн зүйлийн нэрийг нууцлан, түүний гол шинж төрх төлөв, үүрэг зэргийг ёгтлон дүрсэлсэн буюу тоочин тодорхойлсон далд утгатай шүлэглэсэн хэлбэртэй байдаг.Тэгвэл […]

How to use Оньсого таавар for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Оньсого таавар in Search bar and install it.
Now you can use Оньсого таавар on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 6.9 MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 4.1
Developer Mondroid Mobile LLC
Link

We don't provide APK download for Оньсого таавар but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *