ماشین بازی for PC and MAC

اه حالم بد شد ای ن چیه بابا

خیلی بازی بدی است همین یک ستارم براش زیاد


به اینم میگن بازیذافتضاحه اح حالم به هم خورد

شما می خواهید برای لذت بردن، تا این مسابقه بازی ماشین مسابقه بیایید و در جاده و چالش خود است. You want to enjoy, so let’s racing and road racing car and your challenges.

How to use ماشین بازی for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type ماشین بازی in Search bar and install it.
Now you can use ماشین بازی on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 4.3 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 3.5
Developer Genisis
Link

We don't provide APK download for ماشین بازی but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *