คำถาม อาเซียน for PC and MAC

Asian Question เป็นเกมที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยที่จะเข้าสู่ AEC โดยลักษณะการเล่นเกมจะมีดังนี้• ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 60 วินาที• หากตอบคำถามถูกก็จะผ่านไปสู่ข้อต่อไป• คำถามแต่ละข้อจะถูกสุ่มตำแหน่งคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการจดจำตำแหน่งของคำตอบ• กรณีตอบคำถามผิด จะต้องเริ่มเล่นจากด่านแรกเพื่อเพิ่มความจำ• ส่วนการเก็บคะแนนจะนับจากจำนวนข้อที่ทำได้• คำถามทั้งหมดเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าอาเซียน Asian Question The game is suitable for guests. To have knowledge about Thailand enters the AEC.By the looks of the game are as follows.• must answer questions correctly within the time limit of 60 seconds.• If the answer is, […]

How to use คำถาม อาเซียน for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type คำถาม อาเซียน in Search bar and install it.
Now you can use คำถาม อาเซียน on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 2.6 MB
Instalations 50,000 - 100,000
Score 3.9
Developer FamilyForFun
Link

We don't provide APK download for คำถาม อาเซียน but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *