Ertir for PC and MAC

öran onat..yone biraz içi çylşyrymly..kabir agzalar gati akyllysyrayalar

Myhmanlarym Myhmanlarym bölüminde iň soňky myhmanlary görkezer ýaly edilse, iň başdaky myhmanlar görkezilýär eken.


Pure of awesomeness! Good app for android users thumbs up

Nåhili obnawleniya bolyanynam yazsanyz nahili uytgeshiklerin girizilendigi barada

Berekella!!! Sheydip tm osduryanlerem bolsun. Yone men berjek maslahatym temasy dine sary renkde uytgeshik temalar doretmek mumkin bolsa gaty tasirli bolardy

Pikirler Pikirler bolumi barada birnace soz. Dine dostlarymyn pikirleri filtery acyk wagty taze pikir yazylanson ahli pikirleri gorkezya. Yene tazeden filteri goymaly bolya. Pikirin icinde teswirleri load etmek ucin in yokara gidip asak cekmeli. Eger teswir sany kop bolsa kyn bolya. Belki duwmejik goyulsa yada basgarak cozgut tapylsa gowy bolardy...

Kop zat yok Interface haladym yone chat bolumi, aydym dinlap bolonok, pikirler yok, bular esasy zatlaryn biri taze updatelere garashyan !!!!

Gowy bolupdyr. Beta wersiýa ekeni. Uly ekranlarda şrift ulurak görünýär şoňa-da sazlama goşsaňyz gowy bolardy. Täze, has kämil wersiýalaryňyza-da garaşýarys.

Tema açmaklyk.Agzalar özlerine gyzykly bolan we pikir alyşmak isleýän gürrüňlerini, tema açyp agzalar bilen paýlaşýarlar. Siz hem açan temaňyz boýunça gyzykly gürrüňdeşlik geçirip bilersiňiz, her bir täze açan temaňyz üçin sizden -5 ball alynar. Her bir ýazan teswiriňizi, agzalar tarapyndan + ýa-da – berip Siziň teswiriňize, temaňyza, garaýşyny goýma erkinligi berilýär. Siziň ýazgyňyza “+” goýulan […]

How to use Ertir for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Ertir in Search bar and install it.
Now you can use Ertir on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 4.2 MB
Instalations 5,000 - 10,000
Score 4.4
Developer Alashov Berkeli
Link

We don't provide APK download for Ertir but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *