Komisariati Dixhital for PC and MAC

Ky aplikim është krijuar me qëllim për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarit në përmirësimin e sigurisë sociale, luftën ndaj korrupsionit si dhe zbatimit të ligjeve, duke ndihmuar policinë e shtetit në evidentimin e çështjeve dhe rasteve me të cilat ata përballen dhe kanë përgjegjësinë për tu kujdesur e ndërvepruar. Ndër faqet e këtij aplikimi, do […]

How to use Komisariati Dixhital for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Komisariati Dixhital in Search bar and install it.
Now you can use Komisariati Dixhital on your PC or MAC.


Price
App Size MB
Instalations
Score 0.0
Developer
Link

We don't provide APK download for Komisariati Dixhital but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *