Ludo Parchis for PC and MAC

Great game yo! As possibly your only english player I feel honoured to review what could be the greatest app on the market. WTF. This is ill.

Extremely Awesome!!! This is the best graphics I've seen for Parcheesi. Great job. It gets 5 stars from me.


Chọn chế độ 4 người chơi ở đâu vậy? Sao tớ chọn mục "Chơi nhiều người" thì nó chỉ mặc định có 2 người chơi thôi. Làm sao để chọn 4 người chơi đây?

còn nhiều lỗi Nên để full bàn cờ trên toàn màn hình giúp tiện quan sát bạn àh. Mình chơi thử 1 ván thấy sai luật tùm lum cả : Nhiều khi tung đc 1 hay 6 mà chả đươc xuất quân, nhiều khi được nước đá mà không có option đá, đáng nhẽ action này còn phải được ưu tiên mới thú vị. Mong các bạn có bản sửa lỗi

House rules:- Number of dices: 2- Maximum players and bots: 4- Maximum pieces: 4- A player may enter a piece by throwing a ONE or SIX on the dice- A player rewarded another turn by throwing a SIX on the dice

How to use Ludo Parchis for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Ludo Parchis in Search bar and install it.
Now you can use Ludo Parchis on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 8.8 MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 3.9
Developer GiGalaxy
Link

We don't provide APK download for Ludo Parchis but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *