Sai mà Đúng for PC and MAC

Sai mà Đúng là một game trí tuệ vui nhộn. Các câu hỏi trắc nghiệm trong game Sai mà Đúng chỉ có 2 đáp án trả lời thôi và cũng khá là dễ nhưng không đơn giản đâu nhé, vì bạn sẽ phải thể hiện khả năng phản xạ nhanh nhậy của mình bằng cách […]

How to use Sai mà Đúng for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Sai mà Đúng in Search bar and install it.
Now you can use Sai mà Đúng on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 2.5 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 4.0
Developer TrangTaiGame
Link

We don't provide APK download for Sai mà Đúng but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *