Trieu Phu 2016 for PC and MAC

★ Hãy cùng tham gia với hơn 2 triệu người vào trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ ★Hãy thách thức chính mình hoặc với bạn bè với 15 câu hỏi hóc búa cùng 4 lựa chọn câu trả lời, 4 sự trợ giúp của chương trình và phần thưởng lớn trị giá 150 triệu đồng.4 […]

How to use Trieu Phu 2016 for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Trieu Phu 2016 in Search bar and install it.
Now you can use Trieu Phu 2016 on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 16 MB
Instalations 5,000 - 10,000
Score 4.0
Developer 24hGames
Link

We don't provide APK download for Trieu Phu 2016 but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *